Dầu nền là gì?

Khi đi sâu vào thế giới của tinh dầu, chúng ta thường nghe nhắc đến cụm từ “dầu nền” rất nhiều lần, tuy nhiên không phải ai cũng thật sự […]