Công bố chất lượng

Với quan điểm “Tôn trọng tự nhiên – Sản xuất nhân văn”, Tinh dầu Essenbee luôn công khai hồ sơ có liên quan đến thành phần và chất lượng sản phẩm.