BST Ylang ký ức

Tinh dầu Essenbee có các sản phẩm được chiết xuất từ Tinh dầu Ngọc Lan Tây (Ylang Ylang) gồm các loại tinh dầu nguyên chất, tinh dầu treo xe và tủ quần áo, xịt thơm phòng, xịt xua muỗi.
Tinh dầu xịt phòng Ylang Ylang - Tinh dầu EssenbeeTinh dầu xịt phòng Ylang Ylang - Tinh dầu Essenbee
Tinh dầu treo xe Ylang Ylang - Tinh dầu EssenbeeTinh dầu treo xe Ylang Ylang
Tinh dầu Ngọc Lan Tây - 20ml - Tinh dầu EssenbeeTinh dầu Ngọc Lan Tây - 20ml - Tinh dầu Essenbee