Danh sách bài viết

Nhân viên Phát triển Kênh bán hàng Online - Hạn: 30/10/2020

Tri Duc Vy Minh Nguyen

Kiểm tra các sản phẩm đang khuyến mãi trên trang chủ hết khuyến mãi, tạm hết hàng để thay thế khuyến mãi (nếu có) hoặc thay thế sản phẩm khác. Và một số công việc khác có liên quan đến kênh TMĐT.

XEM THÊM
NguyenElefun
Cộng tác viên Giao hàng (Shipper BeeNow) - Hạn: 21/10/2020

Nhận đơn hàng tại App. Giao hàng tận nơi cho khách hàng. Thu tiền đơn hàng và nộp tiền về công ty vào cuối ca. Nhận thưởng đơn hàng ngay khi hoàn tất nộp tiền đơn hàng.

XEM THÊM